Privacyreglement – Huisartsenpraktijk Spaarndammerbuurt – Amsterdam
U bevindt zich op: Privacyreglement

Privacyreglement

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om goede medische zorg te kunnen leveren en om de zorg financieel goed te kunnen afhandelen.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy en kunt u lezen over uw rechten en plichten.