Klacht melden – Huisartsenpraktijk Spaarndammerbuurt – Amsterdam
U bevindt zich op: Klacht melden

Klacht melden

Een klacht? Bespreek het met ons!

 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die wij hebben geleverd, een gesprek met een van de medewerkers, of over de gang van zaken in het algemeen. Wij vinden het fijn om hiervan op de hoogte te zijn. Wij verzoeken u om dit eerst te bespreken met de betreffende medewerker of met uw huisarts. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing!

Als u er niet uitkomt, dan kunt u een officiële klacht indienen via onderstaand klachtenformulier. Binnen een aantal werkdagen, zal er met u contact worden opgenomen. Uw huisarts bespreekt met u hoe we uw klacht het beste kunnen behandelen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt
u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord